ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 62, Issue 1, 2017
TEKSTIKESKNE KEELEÕPETUS PÕHIKOOLIS: TEOREETILINE TAUST, VASTUTUSE JAGAMINE JA METOODIKA; pp. 9–37
Merilin Aruvee
PDF | Abstract & References in HTML

POLÜFUNKTSIONAALNE PIDAMA-VERB XVII SAJANDI KIRJAKEELES; pp. 38–61
Külli Habicht, Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

JOHANN SAMUEL FRIEDRICH BOUBRIGI SÜNTAKSILOENGUD TARTU ÜLIKOOLIS; pp. 62–121
Heli Laanekask
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELE SÕLTUVUSPUUDE PANK JA SELLE KEELETEOREETILISED LÄHTED; pp. 122–145
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep
PDF | Abstract & References in HTML

EMA JA ISA RAHVAKEELSED NIMETUSED; pp. 146–166
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

AVALDUSTE TEKSTISTRATEEGIAD; pp. 167–184
Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

PAKKUMISED ARGITELEFONIVESTLUSTES; pp. 185–206
Andriela Rääbis
PDF | Abstract & References in HTML

UDSALI JA ADSELE; pp. 207–222
Evar Saar
PDF | Abstract & References in HTML

PAA(-PAA), PIBI, POPPA JA (H)ÄBÄ; pp. 223–243
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

KOKKUVÕTTES ERI SÕNALIIKIDE VAHEL; pp. 244–266
Carl Eric Simmul
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID III; pp. 267–278
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Õ-tähe teest meie kirjakeelde; pp. 281–292
Valve-Liivi Kingisepp
PDF | Abstract & References in HTML

JAAN TÕNISSONIST JA EESTI KEELEST; pp. 293–312
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML