ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 62, Issue 1, 2017
TEKSTIKESKNE KEELEÕPETUS PÕHIKOOLIS: TEOREETILINE TAUST, VASTUTUSE JAGAMINE JA METOODIKA; pp. 9–37
Merilin Aruvee
PDF | Abstract & References in HTML

POLÜFUNKTSIONAALNE PIDAMA-VERB XVII SAJANDI KIRJAKEELES; pp. 38–61
Külli Habicht, Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

JOHANN SAMUEL FRIEDRICH BOUBRIGI SÜNTAKSILOENGUD TARTU ÜLIKOOLIS; pp. 62–121
Heli Laanekask
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELE SÕLTUVUSPUUDE PANK JA SELLE KEELETEOREETILISED LÄHTED; pp. 122–145
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep
PDF | Abstract & References in HTML

EMA JA ISA RAHVAKEELSED NIMETUSED; pp. 146–166
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

AVALDUSTE TEKSTISTRATEEGIAD; pp. 167–184
Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

PAKKUMISED ARGITELEFONIVESTLUSTES; pp. 185–206
Andriela Rääbis
PDF | Abstract & References in HTML

UDSALI JA ADSELE; pp. 207–222
Evar Saar
PDF | Abstract & References in HTML

PAA(-PAA), PIBI, POPPA JA (H)ÄBÄ; pp. 223–243
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

KOKKUVÕTTES ERI SÕNALIIKIDE VAHEL; pp. 244–266
Carl Eric Simmul
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID III; pp. 267–278
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Õ-tähe teest meie kirjakeelde; pp. 281–292
Valve-Liivi Kingisepp
PDF | Abstract & References in HTML

JAAN TÕNISSONIST JA EESTI KEELEST; pp. 293–312
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML