ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 65, Issue 1, 2020
Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matused; pp. 9–22
Renāte Blumberga
PDF | Abstract & References in HTML

Vadja asustusnimed; pp. 23–62
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Diskursusemarker (ma) arvan (et); pp. 63–90
Tiit Hennoste, Külli Habicht, Helle Metslang, Külli Prillop, Kirsi Laanesoo, David Ogren, Liina Pärismaa, Elen Pärt, Andra Rumm, Andriela Rääbis, Carl Eric Simmul
PDF | Abstract & References in HTML

Sõnade tiide, tiidakil ja toru päritolust; pp. 91–105
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Üldise muutumistähendusega verbid ja neid sisaldavad lausetüübid läänemeresoome keeltes; pp. 106–141
Miina Norvik
PDF | Abstract & References in HTML

Vähemuskeele uurimine keeleteadusliku katsega. Demonstratiivpronoomenite kasutus ruumis viitamisel tänapäeva võru keeles; pp. 142–163
Helen Plado, Maria Reile
PDF | Abstract & References in HTML

Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos; pp. 164–191
Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd; pp. 192–205
Helin Puksand, Anne Uusen
PDF | Abstract & References in HTML

Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 206–230
Liina Pärismaa
PDF | Abstract & References in HTML

Vestluskaaslase reaktsioonid kurtmisele kooliteemalistes argivestlustes; pp. 231–254
Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Kirsi Laanesoo, Andra Rumm
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VI: karsima, luga, tera(s), tiib ja tõrkuma; pp. 255–273
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Emakeele Seltsis sündinud sõnaraamat; pp. 277–287
Mari Kendla
PDF | Abstract & References in HTML

Tagasivaateks Heino Ahvena 100. sünniaastapäeval; pp. 288–303
Tõnu Tender, Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

Lauri Kettunen ja Emakeele Selts; pp. 304–318
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML