ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 65, Issue 1, 2020
Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matused; pp. 9–22
Renāte Blumberga
PDF | Abstract & References in HTML

Vadja asustusnimed; pp. 23–62
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Diskursusemarker (ma) arvan (et); pp. 63–90
Tiit Hennoste, Külli Habicht, Helle Metslang, Külli Prillop, Kirsi Laanesoo, David Ogren, Liina Pärismaa, Elen Pärt, Andra Rumm, Andriela Rääbis, Carl Eric Simmul
PDF | Abstract & References in HTML

Sõnade tiide, tiidakil ja toru päritolust; pp. 91–105
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Üldise muutumistähendusega verbid ja neid sisaldavad lausetüübid läänemeresoome keeltes; pp. 106–141
Miina Norvik
PDF | Abstract & References in HTML

Vähemuskeele uurimine keeleteadusliku katsega. Demonstratiivpronoomenite kasutus ruumis viitamisel tänapäeva võru keeles; pp. 142–163
Helen Plado, Maria Reile
PDF | Abstract & References in HTML

Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos; pp. 164–191
Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd; pp. 192–205
Helin Puksand, Anne Uusen
PDF | Abstract & References in HTML

Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 206–230
Liina Pärismaa
PDF | Abstract & References in HTML

Vestluskaaslase reaktsioonid kurtmisele kooliteemalistes argivestlustes; pp. 231–254
Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Kirsi Laanesoo, Andra Rumm
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VI: karsima, luga, tera(s), tiib ja tõrkuma; pp. 255–273
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Emakeele Seltsis sündinud sõnaraamat; pp. 277–287
Mari Kendla
PDF | Abstract & References in HTML

Tagasivaateks Heino Ahvena 100. sünniaastapäeval; pp. 288–303
Tõnu Tender, Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

Lauri Kettunen ja Emakeele Selts; pp. 304–318
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML