ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 64, Issue 1, 2019
Pärisnimedest Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kogumikus „Eesti rahva ennemuistsed jutud“; pp. 9–36
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Direktiivsed kõneaktid eelkooliealistele lastele suunatud kõnes, nende seotus lapsevanema haridustasemega ja mõju lapse sõnavarale; pp. 37–64
Andra Kütt
PDF | Abstract & References in HTML

Joachim Rossihniuse ja Heinrich Stahli perikoopide võrdlus; pp. 65–110
Ahti Lohk, Kristiina Ross
PDF | Abstract & References in HTML

XIX sajandi eesti kirjakeel – vahekeelest sulandkeeleks; pp. 111–140
Helle Metslang, Külli Habicht
PDF | Abstract & References in HTML

Analüütilised tulevikutarindid 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 141–167
Liina Pärismaa
PDF | Abstract & References in HTML

Viron kielen opetuksen ja tutkimuksen ­alkuvaiheita Suomessa; pp. 168–191
Hannu Remes
PDF | Abstract & References in HTML

Mis seos on Põlval linaga? Läänemeresoome *pellova(s) kui veel üks võimalus selgitada kohanime Põlva päritolu; pp. 192–204
Eva Saar
PDF | Abstract & References in HTML

Räpina perekonnanimed ja lisanimed; pp. 205–231
Evar Saar
PDF | Abstract & References in HTML

Lugemisülesanne eesti keele riigieksamil 2013–2018; pp. 232–258
Kadri Sõrmus, Maigi Vija, Kersti Lepajõe
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid V. peru, vaibuma, velbas, videvik, vistar ja vänge; pp. 259–276
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Akadeemiliste väljendite varamu – keeleressurss, mis on abiks kirjutama õppimisel ja õpetamisel; pp. 279–289
Anni Jürine
PDF | Abstract & References in HTML

Mis keelt kõnelevad kohanimed? Läänemeresoome-balti kontaktid Ojārs Bušsi toponüümikatöödes; pp. 290–316
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML