ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 68, Issue 1, 2023
TARBETEKSTIDE KEELETOIMETAMINE: KAS MASSTOOTMINE VÕI RÄTSEPATÖÖ?; pp. 7–36
Karet Eesmäe, Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI-INGERI ASUSTUSNIMED 2.
KÜLADEST TALUDENI
; pp. 37–51
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

LIIVI KOHANIMEDE ANDMEBAASI KUJUNEMINE; pp. 52–71
Valts Ernštreits
PDF | Abstract & References in HTML

ISKIMA JA SÄSI; pp. 72–85
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

JÜRI EESTI KEELES; pp. 86–110
Raimo Raag
PDF | Abstract & References in HTML

SA TÕESTAD SELLEGA KOOLILE JA KA ENDALE, ET SA OLED NAGU VALMIS INIMENE: ÜLDPÄDEVUSTE JA UURIMISTÖÖOSKUSTE KUJUNDAMINE GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KAUDU; pp. 111–137
Riina Reinsalu, Maigi Vija, Kertu Kook
PDF | Abstract & References in HTML

SETO DEMINUTIIVID; pp. 138–165
Eva Saar, Triin Todesk
PDF | Abstract & References in HTML

ILMAÜTLEVAST EITUSEST; pp. 166–190
Anne Tamm
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID IX
letsmargnabermültnurmik ja pugal; pp. 191–208
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

EKG SAAMISLOOST; pp. 211–227
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

REISIKIRI: KRIMM, SEPTEMBER 2001. EEL- JA JÄRELLUGUDEGA; pp. 228–258
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML

RINGVAADE; pp. 261–288
PDF | Abstract & References in HTML