ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 45, Issue 4, 1996
1995. AASTA ARHEOLOOGILISTE VALITÖÖDE TULEMUSI; pp. 381–397
Ülle Tamla
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARCHAEOLOGICAL STUDIES ON THE KÕPU PENINSULA; pp. 398–409
Aivar Kriiska ORCID Icon
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE NEOLITHIC SITE OF RIIGIKÜLA IV; pp. 410–419
Aivar Kriiska ORCID Icon
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
STONE GRAVE II OF TÕUGU AND SOME REMAINS OF PREHISTORIC LAND USE IN NORTH ESTONIA; pp. 420–426
Valter Lang
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT TÕNIJA TUULINGUMÄE, SAAREMAA; pp. 427–433
Marika Mägi-Lõugas
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
INVENTORIES IN THE SURROUNDINGS OF LAKE KAHALA AND ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE FOSSIL FIELD REMAINS AT SOORINNA AND MUUKSI; pp. 434–437
Gurly Vedru
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TRIAL EXCAVATIONS AT THE SETTLEMENTAND THE STONE SETTING OF ALA-PIKA; pp. 438–445
Heiki Valk
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
DIE AUSGRABUNGS- UND KONSERVIERUNGS-ARBEITEN IN LIHULA UND KEILA; pp. 446–447
Mati Mandel
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ÜBER DIE UNTERSUCHUNGIN PROOSA; pp. 448–450
Kaupo Deemant
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УЛИЦЕ ВАНЕМУЙЗЕ В ТАРТУ; pp. 451–456
Mare Aun
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN SAAREMAA: LIHULINN HILLFORT OF KÄRLA AND IRON SMELTING SITES IN THE TUIU AREA; pp. 457–464
Jüri Peets
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
A NEW HILLFORT IN VASTSELIINA PARISH, VÕRUMAA; pp. 465–468
Arvis Kiristaja
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TRIAL EXCAVATIONS IN TARTU, IN THE SECTION BETWEEN TIIGI, PEPLERI, VANEMUISE, AND AKADEEMIA STREETS; pp. 469–471
Romeo Metsallik
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARCHAOLOGISCHE UND GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN BEI DER LOKALISIERUNG DES MITTELALTERLICHEN HAFENGELÄNDES DER STADT HAAPSALU; pp. 472–479
Anton Pärn
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NEW ERA IN ESTONIAN UNDERWATER ARCHAEOLOGY; pp. 480–484
Vello Mäss
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
KAHEPOOLSED KOKKUPANDUD LUUKAMMID EESTIS; pp. 485–533
Heidi Luik
PDF | Abstract & References in HTML

VIIMASE OKUPATSIOONI MAJANDUSKAHJU HINNANGU ALAMTÕKKEST; pp. 534–535
Ülo Ennuste
PDF | Abstract & References in HTML

SAKSA-EESTI SUHTED UUES KUUES; pp. 536–537
Sirje Kivimäe
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)