ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 59, Issue 1, 2014

MIHKEL VESKE PANUSEST VENE KEELDE LAENATUD SOOME-UGRI SÕNADE UURIMISSE; pp. 9–27
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KAKS HARGLA KIHELKONNA VETENIME; pp. 28–45
Mariko Faster
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

LOOVKIRJUTISTE SÜNTAKSIMUUTUJATE ARENG TEISMEEAS; pp. 46–76
Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda, Helin Puksand
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI KEELTEST RAHVALOENDUSTEL; pp. 77–102
Kadri Koreinik, Tõnu Tender
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

DIREKTIIVSED MIS- JA MIDA-KÜSILAUSED SUULISES SUHTLUSES; pp. 103–126
Kirsi Laanesoo
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KOHANIMEDE ERIARENGUTEST KOSE KIHELKONNA ASUSTUSNIMEDE PÕHJAL; pp. 127–138
Tiina Laansalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KOORDINATIIVSED PARTIKLID LAUSE PERIFEERIAS; pp. 139–161
Helle Metslang, Karl Pajusalu, Külli Habicht
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI NORG-TÜVE ETÜMOLOOGIAST, pp. 162–170
Iris Metsmägi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

OBJEKTI KÄÄNE HINNANGUKONSTRUKTSIOONIS: KAS ON VÕIMALIK OSTA AUTO VÕI AUTOT?; pp. 171–192
David Ogren
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

MÕNEST NAHATÖÖTLUST MÄRKIVAST MURDESÕNAST; pp. 193–205
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ARGITELEFONIVESTLUSE LÕPETAMISEL KASUTATAVAD KEELELISED VAHENDID; pp. 206–228
Andriela Rääbis
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

VEEL ÜHEST KANNIKESESINISEST; pp. 229–243
Meeli Sedrik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EVIDENTSIAALID: KAS USKUDA VÕI MITTE? TEABE VORMI MÕJU EESTI KOOLIEELIKUTE KÄITUMISELE; pp. 244–262
Anne Tamm, Reili Argus, Kadri Suurmäe
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format