ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 59, Issue 1, 2014
MIHKEL VESKE PANUSEST VENE KEELDE LAENATUD SOOME-UGRI SÕNADE UURIMISSE; pp. 9–27
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

KAKS HARGLA KIHELKONNA VETENIME; pp. 28–45
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

LOOVKIRJUTISTE SÜNTAKSIMUUTUJATE ARENG TEISMEEAS; pp. 46–76
Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda, Helin Puksand
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELTEST RAHVALOENDUSTEL; pp. 77–102
Kadri Koreinik, Tõnu Tender
PDF | Abstract & References in HTML

DIREKTIIVSED MIS- JA MIDA-KÜSILAUSED SUULISES SUHTLUSES; pp. 103–126
Kirsi Laanesoo
PDF | Abstract & References in HTML

KOHANIMEDE ERIARENGUTEST KOSE KIHELKONNA ASUSTUSNIMEDE PÕHJAL; pp. 127–138
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

KOORDINATIIVSED PARTIKLID LAUSE PERIFEERIAS; pp. 139–161
Helle Metslang, Karl Pajusalu, Külli Habicht
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI NORG-TÜVE ETÜMOLOOGIAST, pp. 162–170
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

OBJEKTI KÄÄNE HINNANGUKONSTRUKTSIOONIS: KAS ON VÕIMALIK OSTA AUTO VÕI AUTOT?; pp. 171–192
David Ogren
PDF | Abstract & References in HTML

MÕNEST NAHATÖÖTLUST MÄRKIVAST MURDESÕNAST; pp. 193–205
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

ARGITELEFONIVESTLUSE LÕPETAMISEL KASUTATAVAD KEELELISED VAHENDID; pp. 206–228
Andriela Rääbis
PDF | Abstract & References in HTML

VEEL ÜHEST KANNIKESESINISEST; pp. 229–243
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

EVIDENTSIAALID: KAS USKUDA VÕI MITTE? TEABE VORMI MÕJU EESTI KOOLIEELIKUTE KÄITUMISELE; pp. 244–262
Anne Tamm, Reili Argus, Kadri Suurmäe
PDF | Abstract & References in HTML