ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 59, Issue 1, 2014
MIHKEL VESKE PANUSEST VENE KEELDE LAENATUD SOOME-UGRI SÕNADE UURIMISSE; pp. 9–27
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

KAKS HARGLA KIHELKONNA VETENIME; pp. 28–45
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

LOOVKIRJUTISTE SÜNTAKSIMUUTUJATE ARENG TEISMEEAS; pp. 46–76
Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda, Helin Puksand
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELTEST RAHVALOENDUSTEL; pp. 77–102
Kadri Koreinik, Tõnu Tender
PDF | Abstract & References in HTML

DIREKTIIVSED MIS- JA MIDA-KÜSILAUSED SUULISES SUHTLUSES; pp. 103–126
Kirsi Laanesoo
PDF | Abstract & References in HTML

KOHANIMEDE ERIARENGUTEST KOSE KIHELKONNA ASUSTUSNIMEDE PÕHJAL; pp. 127–138
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

KOORDINATIIVSED PARTIKLID LAUSE PERIFEERIAS; pp. 139–161
Helle Metslang, Karl Pajusalu, Külli Habicht
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI NORG-TÜVE ETÜMOLOOGIAST, pp. 162–170
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

OBJEKTI KÄÄNE HINNANGUKONSTRUKTSIOONIS: KAS ON VÕIMALIK OSTA AUTO VÕI AUTOT?; pp. 171–192
David Ogren
PDF | Abstract & References in HTML

MÕNEST NAHATÖÖTLUST MÄRKIVAST MURDESÕNAST; pp. 193–205
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

ARGITELEFONIVESTLUSE LÕPETAMISEL KASUTATAVAD KEELELISED VAHENDID; pp. 206–228
Andriela Rääbis
PDF | Abstract & References in HTML

VEEL ÜHEST KANNIKESESINISEST; pp. 229–243
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

EVIDENTSIAALID: KAS USKUDA VÕI MITTE? TEABE VORMI MÕJU EESTI KOOLIEELIKUTE KÄITUMISELE; pp. 244–262
Anne Tamm, Reili Argus, Kadri Suurmäe
PDF | Abstract & References in HTML