ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 9, Issue 1, 1960
Proov; pp. 1–10
Autori Nimi
PDF | Abstract & References in HTML
SUPPLEMENTARY MATERIAL

О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЛОВ УРАВНЕНИЯ МАЛЫХ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИХ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ; pp. 3–15
Nikolai Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

МАЛЫЕ УСТАНОВИВШИЕСЯ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ; pp. 16–25
I. Veigel, A. Männil, E. Org
PDF | Abstract & References in HTML

ТЕОРИЯ АХРОМАТИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОЛЯРИЗАТОРОВ; pp. 26–32
Paul Kard
PDF | Abstract & References in HTML

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАКЛОННОГО ПРОСВЕЧИВАНИЯ В ФОТОУПРУГОСТИ; pp. 33–46
Hillar Aben
PDF | Abstract & References in HTML

НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ ТЕОРЕМ О МНОЖИТЕЛЯХ СУММИРУЕМОСТИ; pp. 47–68
S. Baron
PDF | Abstract & References in HTML

О ПРОЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВАХ ОРТОЦЕНТРИЧЕСКОГО ТЕТРАЭДРА; pp. 69–74
S. Riives
PDF | Abstract & References in HTML

ПЛАВЛЕНЫЙ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА; pp. 75–81
N. L. Dilaktorski, M. Kiiler
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI ANORGAANILISE OSA TOIME VÄÄVLI JAGUNEMISELE PÕLEVKIVI TÖÖTLEMISEL TUHK-SOOJUSEKANDJA MEETODIL; pp. 82–89
Alfred Elenurm
PDF | Abstract & References in HTML