ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria

Current Issue: Vol 9, Issue 1, 1960

О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЛОВ УРАВНЕНИЯ МАЛЫХ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИХ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ; pp. 3–15
Nikolai A. Alumäe
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

МАЛЫЕ УСТАНОВИВШИЕСЯ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ; pp. 16–25
I. Veigel, A. Männil, E. Org
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ТЕОРИЯ АХРОМАТИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОЛЯРИЗАТОРОВ; pp. 26–32
Paul Kard
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАКЛОННОГО ПРОСВЕЧИВАНИЯ В ФОТОУПРУГОСТИ; pp. 33–46
Hillar Aben
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ ТЕОРЕМ О МНОЖИТЕЛЯХ СУММИРУЕМОСТИ; pp. 47–68
S. Baron
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

О ПРОЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВАХ ОРТОЦЕНТРИЧЕСКОГО ТЕТРАЭДРА; pp. 69–74
S. Riives
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ПЛАВЛЕНЫЙ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА; pp. 75–81
N. L. Dilaktorski, M. Kiiler
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

PÕLEVKIVI ANORGAANILISE OSA TOIME VÄÄVLI JAGUNEMISELE PÕLEVKIVI TÖÖTLEMISEL TUHK-SOOJUSEKANDJA MEETODIL; pp. 82–89
A. Elenurm
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Back issues (PEAS, EJES)