ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1952
 
Proceeding cover
proceedings
of the estonian academy of sciences
ISSN 1736-7530 (Electronic)
ISSN 1736-6046 (Print)
Impact Factor (2021): 1.024

Back Issues


Physics. Mathematics

2001–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the ESSR. Physics. Mathematics


Chemistry

1990–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry

1978–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry

1967–1977: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia


Engineering

2007–2013: Estonian Journal of Engineering

2001–2006: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering


Biology. Ecology

2007–2014: Estonian Journal of Ecology

2001–2006: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology. Ecology

1991–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology

1990–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology

1956–1966: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria


Proceedings. Toimetised

1963–1966: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria

1960–1962: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria

1956–1960: Eesti NSV TA Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria

1952–1955: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised


Back issues in Google

Back issues (full texts from 1997–2006) in Google. Phys. Math.

Back issues (full texts from 1997–2006) in Google. Chemistry

Back issues (full texts from 1995–2006) in Google. Engineering

Back issues (full texts from 1997–2006) in Google. Biology. Ecology