ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1952
 
Proceeding cover
proceedings
of the estonian academy of sciences
ISSN 1736-7530 (Electronic)
ISSN 1736-6046 (Print)
Impact Factor (2022): 0.9

Back Issues: 1952–2007


Physics. Mathematics

1990–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the ESSR. Physics. Mathematics

1963–1966: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria

1960–1962: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria

1956–1960: Eesti NSV TA Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria

1952–1955: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised


Chemistry

1990–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry

1978–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry

1967–1977: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia

1963–1966: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria

1960–1962: Eesti NSV TA Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria

1956–1960: Eesti NSV TA Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria

1952–1955: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised


Engineering

2008–2013: Estonian Journal of Engineering

1995–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering


Biology. Ecology

2008–2014: Estonian Journal of Ecology

1997–2007: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology. Ecology

1991–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology

1990–1996: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology

1967–1989: Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology

1956–1966: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria

1952–1955: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised