ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 15, Issue 1, 2010
MAA – MEIE EMA, ILM – MEIE ISA. Märkmeid looduse rollist Liivimaa 14. sajandi ajaloos; pp. 3–23
Priit RAUDKIVI
PDF | Abstract & References in HTML

TERMINOLOGY PERTAINING TO ETHNIC RELATIONS AS USED IN LATE IMPERIAL RUSSIA; pp. 24–50
Toomas KARJAHÄRM
PDF | Abstract & References in HTML

BALTI TALURAHVAKOOLIST RAHVUSKOOLI LÄVELE. Terminoloogilisi ja tüpoloogilisi vaatlusi; PP. 51–72
Väino SIRK
PDF | Abstract & References in HTML

NÕUKOGUDE FAKTORIST EESTI 12. MÄRTSI 1934. AASTA RIIGIPÖÖRDES; pp. 73–104
Magnus ILMJÄRV
PDF | Abstract & References in HTML

ELIIDI KRIIS EESTI ÜLIÕPILASSELTSIDE KULTUURIKRIITIKAS AASTAIL 1937–1940; pp. 105–120
Helena SEPP
PDF | Abstract & References in HTML

KATKESTATUD PAIGASEOSED: ARGENTINA EESTLASTE LAAGRIMÄLESTUSED; pp. 121–145
Aivar JÜRGENSON
PDF | Abstract & References in HTML

POLICY OF TRANSITION: INDUSTRY IN THE ESTONIAN SSR DURING THE FIRST POST-WAR FIVE-YEAR PLAN (1946–1950); pp. 146–166
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

WAS IT ALL PURE PROPAGANDA? JOURNALISTIC PRACTICES OF ‘SILENT RESISTANCE’ IN SOVIET ESTONIAN JOURNALISM; pp. 167–190
Epp Lauk, Tiiu KREEGIPUU
PDF | Abstract & References in HTML

AJALOOKIRJUTUS EKSIILIS: EESTI TEADUSLIK SELTS ROOTSIS; pp. 191–199
Olavi ARENS
PDF | Abstract & References in HTML