ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 68, Issue 1, 2023
TARBETEKSTIDE KEELETOIMETAMINE: KAS MASSTOOTMINE VÕI RÄTSEPATÖÖ?; pp. 7–36
Karet Eesmäe, Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI-INGERI ASUSTUSNIMED 2.
KÜLADEST TALUDENI
; pp. 37–51
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

LIIVI KOHANIMEDE ANDMEBAASI KUJUNEMINE; pp. 52–71
Valts Ernštreits
PDF | Abstract & References in HTML

ISKIMA JA SÄSI; pp. 72–85
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

JÜRI EESTI KEELES; pp. 86–110
Raimo Raag
PDF | Abstract & References in HTML

SA TÕESTAD SELLEGA KOOLILE JA KA ENDALE, ET SA OLED NAGU VALMIS INIMENE: ÜLDPÄDEVUSTE JA UURIMISTÖÖOSKUSTE KUJUNDAMINE GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KAUDU; pp. 111–137
Riina Reinsalu, Maigi Vija, Kertu Kook
PDF | Abstract & References in HTML

SETO DEMINUTIIVID; pp. 138–165
Eva Saar, Triin Todesk
PDF | Abstract & References in HTML

ILMAÜTLEVAST EITUSEST; pp. 166–190
Anne Tamm
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID IX
letsmargnabermültnurmik ja pugal; pp. 191–208
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

EKG SAAMISLOOST; pp. 211–227
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

REISIKIRI: KRIMM, SEPTEMBER 2001. EEL- JA JÄRELLUGUDEGA; pp. 228–258
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML

RINGVAADE; pp. 261–288
PDF | Abstract & References in HTML