ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 63, Issue 1, 2018
Murdeliigendused XVI–XVIII sajandi eesti kirjalikes allikates; pp. 9–30
Siim Antso
PDF | Abstract & References in HTML

Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid; pp. 31–76
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti keelt emakeelena omandavate kuueaastaste laste sõnavara seosed emade sõnavaraga; pp. 77–102
Andra Kütt, Reili Argus
PDF | Abstract & References in HTML

Rahanimetus robi; pp. 103–115
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti murdesõna ving; pp. 116–126
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Theodor Kaljo ja õ-hääliku piir Saaremaal; pp. 127–138
Taavi Pae
PDF | Abstract & References in HTML

Võõrsõnade kuju fikseerumise põhijooni eesti keeles 1918─2018; pp. 139–165
Tiina Paet
PDF | Abstract & References in HTML

Kirjaviisivahetus kirikuraamatutes; pp. 166–200
Fred Puss
PDF | Abstract & References in HTML

Tule taevas appi, tulge ometi Raekoja platsist kaugemale ka: kodanike tekstistrateegilised valikud ametiasutuse poole pöördumisel; pp. 201–220
Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

/õ/ häälduse varieerumine; pp. 221–239
Pire Teras
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid IV. Kori : korja, melek(as), rahe(-) ja rikkuma; pp. 240–259
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Ööpäev ja aastaaeg eesti murretes; pp. 260–291
Eva Velsker
PDF | Abstract & References in HTML

Pool sajandit Johannes Voldemar Veski päevi; pp. 295–307
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML