ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 63, Issue 1, 2018
Murdeliigendused XVI–XVIII sajandi eesti kirjalikes allikates; pp. 9–30
Siim Antso
PDF | Abstract & References in HTML

Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid; pp. 31–76
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti keelt emakeelena omandavate kuueaastaste laste sõnavara seosed emade sõnavaraga; pp. 77–102
Andra Kütt, Reili Argus
PDF | Abstract & References in HTML

Rahanimetus robi; pp. 103–115
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti murdesõna ving; pp. 116–126
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Theodor Kaljo ja õ-hääliku piir Saaremaal; pp. 127–138
Taavi Pae
PDF | Abstract & References in HTML

Võõrsõnade kuju fikseerumise põhijooni eesti keeles 1918─2018; pp. 139–165
Tiina Paet
PDF | Abstract & References in HTML

Kirjaviisivahetus kirikuraamatutes; pp. 166–200
Fred Puss
PDF | Abstract & References in HTML

Tule taevas appi, tulge ometi Raekoja platsist kaugemale ka: kodanike tekstistrateegilised valikud ametiasutuse poole pöördumisel; pp. 201–220
Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

/õ/ häälduse varieerumine; pp. 221–239
Pire Teras
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid IV. Kori : korja, melek(as), rahe(-) ja rikkuma; pp. 240–259
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Ööpäev ja aastaaeg eesti murretes; pp. 260–291
Eva Velsker
PDF | Abstract & References in HTML

Pool sajandit Johannes Voldemar Veski päevi; pp. 295–307
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML