ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 63, Issue 1, 2018

Murdeliigendused XVI–XVIII sajandi eesti kirjalikes allikates; pp. 9–30
Siim Antso
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid; pp. 31–76
Mariko Faster
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Eesti keelt emakeelena omandavate kuueaastaste laste sõnavara seosed emade sõnavaraga; pp. 77–102
Andra Kütt, Reili Argus
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Rahanimetus robi; pp. 103–115
Iris Metsmägi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Eesti murdesõna ving; pp. 116–126
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Theodor Kaljo ja õ-hääliku piir Saaremaal; pp. 127–138
Taavi Pae
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Võõrsõnade kuju fikseerumise põhijooni eesti keeles 1918─2018; pp. 139–165
Tiina Paet
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Kirjaviisivahetus kirikuraamatutes; pp. 166–200
Fred Puss
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Tule taevas appi, tulge ometi Raekoja platsist kaugemale ka: kodanike tekstistrateegilised valikud ametiasutuse poole pöördumisel; pp. 201–220
RIINA REINSALU
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

/õ/ häälduse varieerumine; pp. 221–239
Pire Teras
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Alternatiivseid etümoloogiaid IV. Kori : korja, melek(as), rahe(-) ja rikkuma; pp. 240–259
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Ööpäev ja aastaaeg eesti murretes; pp. 260–291
Eva Velsker
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Pool sajandit Johannes Voldemar Veski päevi; pp. 295–307
Jüri Valge
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format