ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 22, Issue 1, 2016

HORSES, STAGS AND BEAVERS: ANIMALS AS PRESENTS IN LATE-MEDIEVAL LIVONIA; pp. 3–17
Anu MÄND
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ILM TEEB AJALUGU. ASPEKTE TALURAHVA ÜHISKONDLIKUST HAAVATAVUSEST EESTI- JA LIIVIMAAL 19. SAJANDI ALGUL; pp. 18–40
Priit Raudkivi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

SELTSI- JA RAHVAMAJAD – EESTI UUS RUUMILINE KULTUURIMUDEL LÄÄNELIKU MODERNISEERUMISE NING KUJUNEVA KULTUURIPOLIITIKA KONTEKSTIS; pp. 41–66
Egge KULBOK-LATTIK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI (ILO) MERETÖÖD REGULEERIVATE KONVENTSIOONIDE RATIFITSEERIMISEST EESTIS AASTAIL 1920–1940; pp. 67–88
Maie PIHLAMÄGI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI NÕUKOGUDEAEGSE KULTUURI TÄHENDUSVÄLJADEST HILISSTALINISMIAEGSE DŽÄSSIAJALOO NÄITEL; pp. 89–111
Heli REIMANN
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

GRUUSIA-ABHAASIA SÕDA ABHAASIA EESTLASTE MÄLESTUSTES; pp. 112–141
Aivar JÜRGENSON
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format