ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 14, Issue 1, 2009
MISJONÄR VÕI MÕISNIK? TSISTERTSLASTE ROLL 13. SAJANDI EESTIS; pp. 3–30
Kersti MARKUS
PDF | Abstract & References in HTML

PRELUDE TO THE BIRTH OF THE “KINGDOM OF LIVONIA”; 31–61
Andres ADAMSON
PDF | Abstract & References in HTML

VEEL KONSTANTIN PÄTSIST JA TEMA SUHETEST NÕUKOGUDE LIIDU TALLINNA SAATKONNAGA. Kas ainult Nõukogude diplomaatide silmade läbi?; pp. 62–101
Magnus ILMJÄRV
PDF | Abstract & References in HTML

ÜLERIIKLIKU TEKSTIILITÖÖSTURITE ÜHINGU TEGEVUS TEKSTIILITÖÖSTUSE EDENDAMISEL AASTAIL 1936–1940; pp. 102–124
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

ESCAPE TO THE WEST IN THE MEMORIES OF ESTONIANS IN ARGENTINA: THE HISTORICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONTEXT; pp. 125–145
Aivar JÜRGENSON
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI RAHVUSLIKU LIIKUMISE MUDELID UUSIMAS HISTORIOGRAAFIAS; pp. 146–171
Toomas KARJAHÄRM
PDF | Abstract & References in HTML

AJAKATEGOORIAST TÄNASE EESTI KULTUURIMUUTUSTE MÕISTMISEL; pp. 172–190
Aili Aarelaid-Tart
PDF | Abstract & References in HTML