ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 61, Issue 1, 2016

MAJANDUSE OSKUSSÕNU KAHE MAAILMASÕJA VAHELT; pp. 9–31
Jaan Alver, Lehte Alver
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ETNODIALEKTOLOOGILINE UURIMUS VIIE PIIRKONNA ÕPILASTE MURDETUNDMISEST; pp. 32–59
Siim Antso
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

UUTEST PEREKONNANIMEDEST EESTI-INGERIS JA NENDE PANEKUST 1922. AASTAL; pp. 60–79
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ÜLDKÜSIMUSE VORM JA FUNKTSIOONID LÄBI NELJA SAJANDI JA KUUE TEKSTILIIGI; pp. 80–109
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTLASTE HÜÜDNIMEDEST; pp. 110–134
Annika Hussar, Mariko Faster
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

PROTOEUROOPLASTE KEELEPÄRANDIST; pp. 135–154
Mari Kendla, Jüri Viikberg
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TÜVE ROOBAS ~ RÖÖBAS PÄRITOLUST; pp. 155–166
Iris Metsmägi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

VENE ÕIGEUSU EESNIMED VADJA, ISURI JA SETO KEELES; pp. 167–186
Eva Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

JUUKSED, NAISE UHKUSE KROON. KRUNN; PP. 187–206
Meeli Sedrik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AINSUSE SISSEÜTLEVA VORMI VALIKU SEOS MORFOSÜNTAKTILISTE JA SEMANTILISTE TUNNUSTEGA – MATERJALI NING MEETODI SOBIVUS KORPUSANALÜÜSIKS; pp. 207–232
Ann Siiman
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AGAPE VASTETE KUJUNEMISEST EESTI PIIBLITÕLGETES; pp. 233–252
Sven-Erik Soosaar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 253–262
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

GGG JA EESTI KEELE SÜNTAKSI UURIMINE; pp. 273–280
Mati Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

GGG, semantics and pragmatics of Estonian and theoretical linguistics; pp. 281–294
Haldur Õim
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format