ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 61, Issue 1, 2016
MAJANDUSE OSKUSSÕNU KAHE MAAILMASÕJA VAHELT; pp. 9–31
Jaan Alver, Lehte Alver
PDF | Abstract & References in HTML

ETNODIALEKTOLOOGILINE UURIMUS VIIE PIIRKONNA ÕPILASTE MURDETUNDMISEST; pp. 32–59
Siim Antso
PDF | Abstract & References in HTML

UUTEST PEREKONNANIMEDEST EESTI-INGERIS JA NENDE PANEKUST 1922. AASTAL; pp. 60–79
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

ÜLDKÜSIMUSE VORM JA FUNKTSIOONID LÄBI NELJA SAJANDI JA KUUE TEKSTILIIGI; pp. 80–109
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
PDF | Abstract & References in HTML

EESTLASTE HÜÜDNIMEDEST; pp. 110–134
Annika Hussar, Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

PROTOEUROOPLASTE KEELEPÄRANDIST; pp. 135–154
Mari Kendla, Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

TÜVE ROOBAS ~ RÖÖBAS PÄRITOLUST; pp. 155–166
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

VENE ÕIGEUSU EESNIMED VADJA, ISURI JA SETO KEELES; pp. 167–186
Eva Saar
PDF | Abstract & References in HTML

JUUKSED, NAISE UHKUSE KROON. KRUNN; PP. 187–206
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

AINSUSE SISSEÜTLEVA VORMI VALIKU SEOS MORFOSÜNTAKTILISTE JA SEMANTILISTE TUNNUSTEGA – MATERJALI NING MEETODI SOBIVUS KORPUSANALÜÜSIKS; pp. 207–232
Ann Siiman
PDF | Abstract & References in HTML

AGAPE VASTETE KUJUNEMISEST EESTI PIIBLITÕLGETES; pp. 233–252
Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 253–262
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

GGG JA EESTI KEELE SÜNTAKSI UURIMINE; pp. 273–280
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

GGG, semantics and pragmatics of Estonian and theoretical linguistics; pp. 281–294
Haldur Õim
PDF | Abstract & References in HTML