ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 57, Issue 1, 2012
HAKKAMA-VERB LAPSEKEELES: KAS ASPEKTILISUSE VÕI TULEVIKU TÄHISTAJA?; pp. 9–24
Reili Argus, Helen Kõrgesaar
PDF | Abstract & References in HTML

LISANDUSI TEGUMOE KÄSITLUSELE; pp. 25–34
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

MUUTUSED EESNIMEKASUTUSES XIX SAJANDIL MARTNA JA PALAMUSE NÄITEL; pp. 35–59
Annika Hussar
PDF | Abstract & References in HTML

PROBLEEME SAMASTAMISEGA: SALTOVERE JA KOWREVERE; pp. 60–65
Marja Kallasmaa
PDF | Abstract & References in HTML

ARVUTILINGVISTIKA JA KEELETEHNOLOOGIA TARTU ÜLIKOOLIS; pp. 66–102
Kadri Muischnek, Mark Fišel, Heiki-Jaan Kaalep, Mare Koit, Kaili Müürisep, Heili Orav, Kadri Vare, Haldur Õim
PDF | Abstract & References in HTML

KEHAOSADE NIMETUSTEST LÄÄNEMERESOOME KEELEATLASES; pp. 103–116
Helmi Neetar
PDF | Abstract & References in HTML

TAKUD JA PAKLAD; pp. 117–130
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELE MÖÖNDLAUSE: MARKERID NING KOHT ALISTUSE JA RINNASTUSE TELJEL; pp. 131–161
Helen Plado, Liina Lindström
PDF | Abstract & References in HTML

ÕPITEKSTI ANALÜÜS KIRJAOSKUSE OMANDAMISE KONTEKSTIS; pP. 162–217
Helin Puksand, Krista Kerge
PDF | Abstract & References in HTML

LEPINGUTE LAUSESTRUKTUUR; pp. 218–234
Riina Reinsalu
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI DIFTONGID SPONTAANKÕNES; pp. 235–248
Pire Teras
PDF | Abstract & References in HTML

SOOME-UGRI VAHETUSÜLIÕPILASED JA -ÕPPEJÕUD 1930. AASTATEL; pp. 251–270
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

SAJANDID KÄEULATUSES: VANAD GRAMMATIKAD EESTI KEELES; pp. 271–281
Heli Laanekask
PDF | Abstract & References in HTML

WIEDEMANNIST WIEDEMANNINI; pp. 282–289
Kristiina Ross
PDF | Abstract & References in HTML