ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
EESTI VABARIIGI PREEMIAD
EESTI VABARIIGI PREEMIAD
ISSN 1406-2321 (print)
ISSN 2674-3019 (electronic)
Vol 26, Issue 1, 2022
ETNOMUSIKOLOOGIAST MEIL JA MUJAL; pp. 25–51
Ingrid Rüütel
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI STATISTIKUTE KASVULAVA KUJUNEMISE LUGU; pp. 55–89
Ene-Margit Tiit
PDF | Abstract & References in HTML

KORD JA KORRATUS FRUSTREERITUD MAGNEETIKUTES: TUUMAMAGNETRESONANTSI-UURINGUD; pp. 93–105
Ivo Heinmaa, Raivo Stern
PDF | Abstract & References in HTML

TÕRKSATE POLÜSAHHARIIDIDE ENSÜMAATILINE LAGUNDAMINE; pp. 109–129
Priit Väljamäe
PDF | Abstract & References in HTML

KIHTLISANDUSTEHNOLOOGIAL PÕHINEVAD ELEKTRIMASINAD; pp. 131–143
Ants Kallaste, Toomas Vaimann, Anton Rassõlkin, Hans Tiismus
PDF | Abstract & References in HTML

IMMUUNSÜSTEEMI VANANEMISE JA COVID-19 HAIGUSE UURINGUD; pp. 147–160
Pärt Peterson, Kai Kisand
PDF | Abstract & References in HTML

MINEVIKU ÕPPETUNNID: JÄÄAJAJÄRGNE KESKKOND MUUTUVA KLIIMA JA KASVAVA INIMMÕJU TINGIMUSTES; pp. 163–177
Siim Veski, Anneli Poska
PDF | Abstract & References in HTML

MÜÜRLOOGAST TERAVILJADENI, LABORIST PÕLLULE: TAIMEDE KOHANEMINE MUUTUVAS KLIIMAS; pp. 181–195
Ebe Merilo, Hannes Kollist
PDF | Abstract & References in HTML

KUST TULEVAD MUUTUSED JA KUHU KAOB AEG: MÕÕTES JA MÕTESTADES EESTI ÜHISKONDA; pp. 199–221
Veronika Kalmus, Marju Lauristin, Anu Masso, Signe Opermann, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
PDF | Abstract & References in HTML

VENE IMPEERIUM JA LÄÄNEMERE PROVINTSID: TAJUAJALUGU SÜMPAATIA JA ANTIPAATIA VAHEL; pp. 227–246
Karsten Brüggemann
PDF | Abstract & References in HTML