ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 2, Issue 2, 1953
TALLINNA TEKKIMISEST JA VANUSEST; pp. 167–180
H. Moora
PDF | Abstract & References in HTML

TÖÖSTUSE LANGUS KODANLIKUS EESTIS; pp. 181–193
L. Brutus
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI JA VENE ELEMENDID EESTI NSV KIRDEOSA ELANIKKONNA MATERIAALSES KULTUURIS; pp. 194–215
A. Moora
PDF | Abstract & References in HTML

ПЛОСКАЯ СТРУЯ ВО ВНЕШНЕМ ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА; pp. 216–234
V. J. Ivanov
PDF | Abstract & References in HTML

„KIVIÕLI” TUNNELAHJUDE PÕLEVKIVIÕLI KERGEIS FRAKTSIOONIDES SISALDUVAIST KARBOONHAPPEIST JA NENDE KASUTAMISVÕIMALUSEST; pp. 235–251
R. Valdek
PDF | Abstract & References in HTML

KÕLVIKUTE ÜMBERKORRALDAMISE KOGEMUSI SAAREMAAL; pp. 252–260
Richard Toomre
PDF | Abstract & References in HTML

СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА В ЭСТОНСКОЙ ССР И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПO ЕГО УЛУЧШЕНИЮ; pp. 261–282
K. J. Jaama
PDF | Abstract & References in HTML

KANADE UUS KOKTSIID EIMERIA SPORADICA N. SP.; pp. 283–285
O. Plaan
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМОЛИСТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАДЫМЛЕННОМ ВОЗДУХЕ; pp. 286–288
Nikolai Tomson
PDF | Abstract & References in HTML

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЭЛИТЕ; pp. 289–296
A. M. Hovanova
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)