ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 4, Issue 1, 2000
OTTO VON KURSELL, TEMA LOOMING JA SUHTED EESTIGA; pp. 3–30
Rein Loodus
PDF | Abstract & References in HTML

KIRIK JA KOOL SIBERI EESTI ASUNDUSTES; pp. 31–48
Aivar Jürgenson
PDF | Abstract & References in HTML

CULTURE WARS IN ESTONIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY; pp. 49–58
Toivo U. Raun
PDF | Abstract & References in HTML

THE BALTIC PERSPECTIVES OF ESTONIAN TURNING POINTS; pp. 59–70
Rein Taagepera
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KAUBAD PÕHJANAABER SOOME TURUL 1920. JA 1930. AASTATEL; pp. 71–94
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

KINDRAL JOHAN LAIDONER EESTI VABARIIGI POLIITIKAS 1921–1940; pp. 95–103
Rein Marandi
PDF | Abstract & References in HTML

JUUNIVALITSUSE MOODUSTAMISEST LEEDUS, LÄTIS JA EESTIS NING NÕUKOGUDE LIIDU KULTUURIDIPLOMAATIAST; pp. 104–144
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML