ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 29, Issue 2, 2023

Sissevaateid Balti 18.–19. sajandi kliimaajalukku. Koostanud Ulrike Plath ja Priit Raudkivi

Research article
Põhjus ja tagajärg. Ajalooline klimatoloogia teadusdistsipliinina; pp. 165–189
Priit Raudkivi, Kaarel Vanamölder, Ulrike Plath
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
Abusing Climate: The 1770s Anomaly and the First Partition of Poland–Lithuania; pp. 190–220
Dominik Collet
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
1837. aasta kevadine suurvesi Lätis ja Eestis ajaloolise hüdroloogia vaatenurgast; pp. 221–249
Priit Raudkivi
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
Torm õhus ja maa peal – tugevad tormid Balti provintsides 19. sajandi teisel poolel ajakirjandus­teadete ja ilmaandmete järelanalüüsi võrdluses; pp. 250–286
Kaarel Vanamölder, Mait Sepp, Krister Kruusmaa
PDF | Abstract & References in HTML