ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
MAJANDUSE OSKUSSÕNU KAHE MAAILMASÕJA VAHELT; pp. 9–31
PDF | doi:10.3176/esa61.01

Authors
Jaan Alver, Lehte Alver
Abstract

Economic terms between the two world wars

The paper provides an analysis of Estonian economic terminology, including accounting terms. The first reputed Estonian bookkeeping publications, which appeared in print in 1900 and 1902, were thin booklets. The first economics and business books followed in 1907. On 1 December 1919, Tartu University opened its doors as Tartu University of the Republic of Estonia with Estonian as the language of instruction. As a result, the real development of Estonian economic terms started in the 1920s, when several business books were published. The 1930s saw further development of terminology. An important characteristic of this period is the publishing of dictionaries of foreign words as well as specialized dictionaries, including those devoted to business/commerce vocabulary. Using the right terminology was quite important, and a number of business books included small dictionaries of terms as appendices. In 1935, the Law of Language for Business Accounting came into force. By the law, from 1 January 1935 it became obligatory to keep books in Estonian. In the article, special attention is paid to Karl Inno, the most talented person in the fields of business economics, accounting and banking in the first Republic of Estonia. Inno demonstrated a thorough approach to the use of terminology throughout his writings. Although he relied on diverse sources in different languages (English, French, German, Russian and of course Estonian, his mother tongue), he was able to avoid literal translations that would carry no meaning in the Estonian language, instead coming up with reasonable Estonian terms, several of which influence their conceptual meaning in an explanatory way. Inno’s terminological analysis is impressive not only as that of an accounting/banking specialist, but also in his high-level philological approach.

References

Aavik, Johannes 1921. Uute sõnade sõnastik. Sisaldab üle 4000 sõna. Teine parandet ja suuresti täiendet trykk. Tallinn: A. Keisermann’i kirjastus.

Adamson, J. 1922. Majandusteadus: keskkoolidele ja eneseharimiseks. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus.

Alver, Jaan, Lehte Alver 2011a. Majandusarvestus ja rahandus I. Tallinn: Deebet.

Alver, Jaan, Lehte Alver 2011b. Majandusarvestus ja rahandus II. Tallinn: Deebet.

Bogdanow, Aleksandr 1907. Lühikene majanduseteaduse õpetus. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

FKPR 1935 = Dr. E. Fählmann kaotas protsessi ka ringkonnakohtus. Päevaleht 15. VI.

FPR 1935 = Dr. E. Fählmann ja mag. E. Poom ringkonnakohtus. Postimees, 15.VI.

Graf, Georg 1923. Raamatupidamise õpetus kirjateel. Tartu: J. Mällo trükk.

Graf, Georg 1935. Äriline kirjavahetus ja õigusteaduse käsiraamat. Tallinn: Praktilise raamatupidamise ja kaubandusteaduse väljaanne.

Hagelberg, Raimund 2007. Rahaasjadest ja riigi rollist nende korraldamisel. Tallinn: Eesti Pank.

Hagelberg, Raimund, Mart Sõrg 2003. 200 aastat finantsharidust Tartu Ülikoolist. – Kroon & Majandus 4, 66–74.

Haljaspõld, Herbert 1930. Võõrsõnade leksikon. Tallinn: Elu.

Haljaspõld, Herbert 1933. Väike võõrsõnastik. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

Haljaspõld, Herbert 1935. Ärielu manuaal I. Kaubanduslik terminoloogia koos saksakeelse võtmega. Tallinn: Tarbeteos.

Haljaspõld, Herbert 1937a. Entsüklopeediline võõrsõnastik. Tallinn: Raamat.

Haljaspõld, Herbert 1937b. Suur võõrsõnade leksikon. Entsüklopeediline võõrsõnastik. Tallinn: Raamat.

Inno, Karl 1935. Bilansianalüüs. Ettevõtete bilansside analüüsimise käsiraamat. Tartu: Autori kirjastus.

Inno, Karl 1938. Pangatehnika. Käsiraamat eriti krediidiühistuile. I. Pangandamistehnika. Tartu.

Inno, Karl 1942. Kontoraamistik ja kuluarvestus. Raamatupidamise organiseerimise probleeme. Tartu: Eesti Kirjastus.

Jostoff, Johannes 1923. Kaubanduse korrespondents. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

Kukk, Aleksander 1940. Arveasjanduse käsiraamat. I. Kahekordne kirjendamine. Tallinn: Autori kirjastus.

Kukk, Johan 1929. Raamatu- ja arvepidamise käsiraamat. Tarvitajate- ja majandusühingute tegelastele. Tallinn: Eesti Ühistegelise Liidu Kirjastus.

Linnaks, Erik 1983. Raamatupidamise teooria. Tallinn: Valgus.

Moss, Eduard-Aleksander 1930. Kaubandusearitmeetika harjutistega I. Tartu: Tartu linna Tööstus- ja Majandusõpilaste kooli kirjastus.

Moss, Eduard-Aleksander 1931. Kaubandusearitmeetika harjutistega II. Tartu: Tartu linna Tööstus- ja Majandusõpilaste kooli kirjastus.

MHTTÜ 2015 = Majandusharidus ja -teadus Tartu ülikoolis. Toim. Jüri Sepp. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Pant, Siegfried 1938. Karl Inno „Pangatehnika“. – Ühistegevusleht 11, 238–245.

Poom, Eduard 1936. Majandusteadus. E. Poom’ilt Kõrgema Sõjakooli sõja­majanduse ala kuulajaile peetud loengute järgi koostatud autoriseeritud konspekt: koostanud M. Uudla, R. Mägi, A. Pääbus. Tallinn: Sõjaväe Õppeasutised.

Puura, Nikolai 1929. Kaubandusaritmeetika. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastus-ühisus.

Reichmann, Jaak 1900. Talu äriraamatud. Jurjew.

Rittich, N. 1931. Praktiline raamatupidamine iseõppimiseks. Paide: Oma kirjastusel.

Saari, Henn 1977. Hankimise asjus. – Nõukogude Õigus 1, 35–37.

Scubitz, Friedrich 1903. Kahekordse Italia Raamatupidamise Õpetus. Jurjew – Tartu: Tartu: J. Kukke trükk ja kirjastus.

Sõerd, Leonhard 1923. Eesti keeles tarvitusel olevate võõrakeelsete sõnade sõnastik. Tallinn: Reklam.

Tamm, Johannes 1921. Raamatupidamise õpetus. Üldselgitus ja lihtraamatupidamine. Tallinn: Kool.

Tamm, Johannes 1923. Raamatupidamise õpetus. Kahekordne raamatupidamine. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.

Tattar, A. 1902. Põlluasjanduse raamatupidamise õpetus. Jurjew – Tartu: J. Kukke trükk ja kirjastus.

Tähiste, Heino 1940. Äriline kirjavahetus. II trükk. Tallinn: Praktilise raamatupidamise ja kaubandusteaduse kursuse väljaanne.

UUS 1985 = Tiiu Erelt, Rein Kull, Henno Meriste. Uudis- ja unarsõnu. Tallinn: Valgus.

VMO 1935 = Valimik majanduslikke oskussõnu. Tallinn: Eesti Tarvitajaühistute Keskühistu Kirjastus.

ÜK 1935 = Ühiskaubanduse korraldus. Tarvitajate- ja majandusühingute organiseerimise ja asjaajamise käsiraamat. Tallinn: Eesti Tarvitajaühistute Keskühistu Kirjastus.

ÜPLÕ 1935 = Ülikooliõppejõudude protsess lõppes õigeksmõistmisega. Posti­mees 29. V.

Back to Issue