ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
MUUTUSED EESNIMEKASUTUSES XIX SAJANDIL MARTNA JA PALAMUSE NÄITEL; pp. 35–59
PDF | doi:10.3176/esa57.03

Author
Annika Hussar
Abstract

Changes in the use of first names in the 19th century with a focus on Martna and Palamuse
The article provides an overview of changes in the use of first names in 19th-century Estonia.
Similarly to other countries, in the second half of the 19th century Estonia witnessed major changes in the use of first names: new and previously unknown names were adopted, the name stock started to increase, especially the range of female names increased, double names were introduced, and godparents’ names were dropped from children’s names.
The replacement of first names took place by stages: 1) traditional loan names (e.g. Mari, Jaan), 2) international variants of the same names (e.g. Marie, Johannes), 3) new international names (e.g. Alma, Rudolf), 4) Estonian names (e.g. Salme, Ülo).
Different regions revealed considerable differences; both the used first names and the rate of adopted innovations were different.
The article compares the adoption of new names at Martna, a conservative congregation in western Estonia, and Palamuse, a congregation more open to innovations in northern Tartumaa, in 1834–1900.
At Martna new names were widespread as late as at the end of the century; at Palamuse they were common already in the 1870s. In the 1890s some Palamuse girls were already given modern Estonian names (e.g. Linda, Salme among the most popular names). The fashion of male names was slower to change, and Estonian-style names became fashionable as late as in the 20th century. At Palamuse double first names were adopted more quickly and more extensively (at the end of the century about 40 per cent of girls and almost 24 per cent of boys received two names); at Martna the use of double first names remained modest.
Apart from more general attitudes, such as readiness for innovations – ­activeness of the national movement in the region, spread of education, and links with major centres – changes in the use of first names reflect the role of specific examples in the spread of new names.

References

Annus, Endel 2000. Eesti kalendrikirjandus 1720–1900. Tallinn: Eesti Akadeemiline Raamatukogu.

Henno, Kairit 2000. Poeglaste eesnimed Pöide eesti koguduse 1801.–1840. aasta sünniregistreis. – Emakeele Seltsi aastaraamat 44–45 (1998–1999). Tartu, 30–41.

Hussar, Annika 2009. Changes in naming patterns in 19th century Estonia. Discarding the names of parents and godparents. – Names in Multi­lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17-22. York University, Toronto, Canada. Ed. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre. Toronto, Canada: York University, 519–525.

Kaugerand, Jüri 2006. Kuusalu kihelkonna laste nimed aastatel 1834–1850. Bakalaureusetöö. Käsikiri Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis.

Kiviniemi, Eero 1982. Rakkaan lapsen monet nimet. Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. Espoo.

Must, Aadu 2000. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio.

Pärsik, Liisi, Taavi Pae 2011. Eesnimede piirkondlikud erinevused Eestis 1840. aastal. – Akadeemia 3, 511–535.

Rajandi, Edgar 1963. Nimevähesusest XVIII sajandi esimesel poolel. – Keel ja Kirjandus 3, 177–178.

Rajandi, Edgar, Helmut Tarand 1970. Eesti eesnimedest Mats Tõnissoni tähtraamatutes. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16 (1970). Tallinn: Eesti Raamat, 125–141.

Rajandi, Edgar, Helmut Tarand 1971. Möödunud aastakümne eelisnimed. – Keel ja Kirjandus 4, 207–216.

Roos, Eduard 1962. Eesti eesnimede ajaloost XIX ja XX sajandi vahetusel. – Keel ja Kirjandus 7, 412–421.

Rootsmäe, Lemming 1969. Võnnu kihelkonna isikunimed XVIII sajandil. – Keel ja Kirjandus 10, 623–624.

Saari, Henn 1990. Ein statistisches Modell der Vornamenwahl. (= Preprint KKI-67.) Tallinn.

Talvoja jt 2008 = Rait Talvoja, Salme Niilisk, Vilma Strauss. Kuluse – Martna kirikumõisa küla. Kodulooline uurimus. Juuru.

Materjal

Kuusalu kirikuraamatud

EAA.1216.1.22; 1834–1843

EAA.1216.1.23; 1844–1853

Martna kirikuraamatud

EAA.1246.1.21; 1834–1843

EAA.1246.1.22; 1844–1853

EAA.1246.1.23; 1854–1863

EAA.1246.1.24; 1864–1873

EAA.1246.1.211; 1874–1883

EAA.1246.1.231; 1892–1919

EAA.1864.2.IV-9; 1782 (1782. a, 4. hingerevisjon)

Palamuse kirikuraamatud

EAA.1261.1.59; 1834

EAA.1261.1.60; 1835

EAA.1261.1.61; 1836

EAA.1261.1.62; 1837

EAA.1261.1.63; 1838

EAA.1261.1.64; 1839

EAA.1261.1.65; 1840

EAA.1261.1.66; 1841

EAA.1261.1.67; 1842

EAA.1261.1.68; 1843

EAA.1261.1.69; 1844

EAA.1261.1.70; 1845

EAA.1261.1.71; 1846

EAA.1261.1.72; 1847

EAA.1261.1.73; 1848

EAA.1261.1.74; 1849

EAA.1261.1.75; 1850

EAA.1261.1.76; 1851

EAA.1261.1.77; 1852

EAA.1261.1.79; 1854

EAA.1261.1.80; 1855

EAA.1261.1.81; 1856

EAA.1261.1.82; 1857

EAA.1261.1.83; 1858

EAA.1261.1.84; 1859

EAA.1261.1.644; 1860–1873

EAA.1261.1.650; 1874–1903

Back to Issue