ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 21, Issue 4, 1972
Research article
EESTI NÕUKOGUDE RIIGI LOOMINE JA TEMA RIIKLIKUD SUHTED NÕUKOGUDE VENEMAAGA 1917.—1918. AASTAL; pp. 353–374
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI TÖÖRAHVA VÕITLUS RIIKLIKU LIIDU EEST NSV LIIDU RAHVASTEGA; pp. 375–390
A. Liebman, Viktor Maamägi
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NSV LIIDU VÕITLUS BALTIMAADE RAHVASTE JULGEOLEKU EEST TEISE MAAILMASÕJA EEL; pp. 391–410
Heino Arumäe
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI TEATRI SUHETEST NÕUKOGUDE TEATRIGA AASTAIL 1920—1940; pp. 411–433
L. Tormis
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
O HEKOTOPЫX ЧEPTAX И ACПEKTAX CTAHOBЛEHИЯ ИCTOPИЧECKOИ OБЩHOCTИ — COBETCKOГO HAPOДA
(По результатам проведенных в Эстонской ССР в области культуры социологических исследований); pp. 435–444
Juhan Kahk
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
K BOПPOCУ O POЛИ ЭCTOHCKOИ ЛИTEPATУPЫ B OБЩECOЮЗHOM ЛИTEPAУPHOM ПPOЦECCE; pp. 445–452
Naftoli Bassel
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)