ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 16, Issue 3, 1967
Research article
NÕUKOGUDE VÕIMU KEHTESTAMINE EESTI MAAKONDADES OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PÄEVIL
(oktoober 1917 – veebruar 1918) I; pp. 223–239
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TÖÖSTUSE, TRANSPORDI JA PANKADE NATSIONALISEERIMINE EESTIS 1917.—1918. AASTAL; pp. 240–257
M. Petrov
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
KESKERIHARIDUSEST EESTI NSV-s SÕJAJÄRGSEIL AASTAIL (1944—1950); pp. 258–259
Ahto Kennik
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NÕUKOGUDE EESTI MAALI ARENGUPROBLEEMIDEST; pp. 260–279
E. Pihlak
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TARBJA KIVIKALMED PAIDE LÄHEDAL JA PÕHJA EESTI TARANDKALMETE KERAAMIKA; pp. 280–301
Tanel Moora
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ТРАНЗИТОМ И ЧЕРЕЗ СКЛАД. II; pp. 302–317
G. Felicius
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)