ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Vadja keele sõnaraamat. Vad’d’aa tšeelee sõna-tširja. Slovar’ vodskogo ­jazyka. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Peatoimetaja Valmen Hallap. 2. trüki toimetanud Silja Grünberg, Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus, 2013.; pp. 227-2
PDF

Author
Enn Ernits
Back to Issue