ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Sprachgeschichte und dimensionale Sprachbetrachtung. Überlegungen zu den ungarischen sprachgeschichtlichen Forschungen im 21. Jahrhundert; pp. 284-290
PDF | doi: 10.3176/lu.2012.4.04

Author
Juhász Dezső
Abstract

Historical Linguistics and the Dimensional Language Approach. Notes on 21st-Century Research on the History of the Hungarian Language.

In this short essay — based partially on the present state of Hungarian historical ­linguistic research — I discuss the following subjects: 1. The basics of a ­dimensional approach to language and its relation to historical linguistics. 2. Efforts to integrate various dimensions in linguistic enquiry. 3. Changes in the prestige of historical ­linguistics and its ”rehabilitation”. 4. Integration, specialization and division of labour in historical linguistics and in its border areas. 5. New endeavours in Hungarian historical dialectology and historical sociolinguistics, further plans regarding research and higher education. 6. Two branches of Hungarian historical dialectology: ­diachronic enquiry based on a philological study of linguistic records and geolinguistic research. 7. A brief review of some successful areas of Hungarian historical linguistic research.

References

A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban, Budapest 2009.

Benkő, L. 1967, A nyelvföldrajz történeti tanulságai. - A Magyar ­Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 24, 29-48.

Herman, J. 1982, Szociolingvisztika és nyelvtörténet. - MNy 78, 1-8.

Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10), Debrecen-Jyväskylä 2002.

Juhász, D. 1999-2001, Die Sprachgeschichte in der ungarischen Dialektologie.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica 24, Budapest, 37-44.

Juhász, D. 2002a, Magyar nyelvjárástörténet és történeti szociolingvisztika: tudományszemléleti kérdések. - Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadá­sok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10), Debrecen—Jyväskylä 2002, 165-172.

Juhász, D. 2002b, A dialektológia hármas feladata és a nyelvföldrajz. - IV. Dialekto­ló­giai Szimpozion. Szombathely, 2001. augusztus 23-25, Szombat­hely (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai V), 149-153.

Juhász, D. 2006, Szempontok és eszközök a nyelvjárásközi folyamatok történeti nyelvföldrajzi leírásához. - A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. 2005. április 21-22, Szeged, 87-100.

Juhász, D. 2011, Dimenzionális nyelvészet. - Nyelvészetről mindenkinek, Budapest, 61-64.

Kertész, A. 2009—2010, Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkeni az ágyból? Avagy Chomsky ”forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográ­fiája. - MNy 105, 385-401; MNy 106, 4-34, 145-156, 257-269.

Kiss, J. 2008, A nyelvi változás - kutatói dilemmák. - MNy 104, 257-274.

Magyar nyelvtörténet, Budapest 2003.

Murádin, L. 2010, Erdélyi magyar nyelvföldrajz, Nagyvárad.

Németh, M. 2004, Nyelvjárás, beszélt nyelv, spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban, Budapest.

Péntek, J. 2005, Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. - MNy 101, 406-413.

Sárosi, Z. 2003, Történeti szociopragmatika — magyar nyelvtörténet más megközelítésben. - MNy 99, 434-448.

Szabó, J. 1990, Magyarországi és jugoszláviai nyelvjárásszigetek, Békéscsaba-Kecskemét-Szeged.

Back to Issue