ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Vol 39, Issue 2, 2003
A  Geolinguistic  Comparison  of  Some  Finnic  Lexical  Issues; pp. 81–91
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

K  istorii  vozniknovenija  etnonima  zyrjane  [Über die Herkunft des Ethnonyms zyrjane ’Syrjänen’]; pp. 92–93
V. V. Solovjov
PDF | Abstract & References in HTML

O nekotorych leksičeskich sredstvach vyraženija optativnosti v hantyjskom jazyke] [Über  einige  lexikalische  Mittel  zum  Ausdruck  der  Optativität  im  Chantischen]; pp. 94–99
Andrej Kaksin
PDF | Abstract & References in HTML

Leksičeskie  i  sintaksičeskie  sredstva  vyraženija  modal'nosti  v  nganasanskom  jazyke [Lexical  and  Syntactical  Means  of  Expressing Modality  in  the  Nganasan  Language]; pp. 100–111
Eleonor V. Usenkova
PDF | Abstract & References in HTML

Voprosy  marijskogo  pis'ma. Istorija  i  sovremennost' [Problems of Mari Literary Language]; pp. 112–117
I. G. Ivanov
PDF | Abstract & References in HTML

Jubilej  professora L. Š. Arslanova [Professor L. Š. Arslanov 70]; pp. 118–121
Anatolij Kuklin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: P.  M.  Zajkov,  Glagol v karel'skom jazyke (Grammatičeskie kategorii litsa-čisla, vremeni i naklonenija), Petrozavodsk 2000; pp. 122–126
Jaan Õispuu
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: M.  J.  Semenova,  Fonologiçceskie sredstva vyrazitel'nosti marijskich jazyčeskich molitv i tekstov karelo-finskich run. Dissertatsija na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk, Joškar-Ola 2002; pp. 127–131
Anatolij Kuklin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: O.  V.  Zorina,  Istorija i sovremenne sostojanie padežnoj sistemy gornomarijskogo jazyka. Dissertatsija na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk, Joškar-Ola 2002; pp. 131–134
Gennadij Tužarov
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: Raija  Bartens,  Permiläisten kielten rakenne ja kehitys, Helsinki 2000 (MSFOu 238); pp. 135–140
Károly Rédei
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: J.  A.  Tsypanov,  Grammatičeskaja kategorija zaloga v komi glagole, Syktyvkar 2002; pp. 141–143
Jevgenij Igušev
PDF | Abstract & References in HTML

Review on:  V.  K.  Kel'makov,  Udmurt kylosburlen kyldemez. XVIII daur. Spetskursly materialjos,  Iževsk 1999. 60 s.; A.  F. Šutov,  Gipotaksis v udmurtskom jazyke. Posobie dlja studentov po sintaksisu, Iževsk 1999. 101 s.; V.  K.  Kel'makov,  Udmurtskij jazyk v tipologičeskom i kontaktologičeskom aspekte, Iževsk 2000. 72 s.; V.  K.  Kel'makov,  Udmurtskoe jazykoznanie. Zaroždenie. Etapy istorii. Sovremennoe sostojanie, Iževsk 2001. 140 s.; pp. 143–148
Leonid Ivšin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: S.  V.  Onina,  Olenevodčeskaja leksika v chantyjskom jazyke. Dissertatsija na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk, Jošskar-Ola, 2002; pp. 149–151
Anatolij Rakin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: Gerson  Klumpp,  Konverbkonstruktionen im Kamassischen, Wiesbaden 2002 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 58); pp. 152–153
Ago Künnap
PDF | Abstract & References in HTML

10-j  Meždunarodnyj  kongress  finno-ugrovedov  15—21  avgusta  2005  goda  v  Joškar-Ole] [The X International Congress for Fenno-Ugric Studies 15.-21.08.2005 in Joškar-Ola, Mari El, Russia]; pp. 154–155
Ksenofont Sanukov, Juri Anduganov
PDF | Abstract & References in HTML

Desjatyj Meždunarodnyj kongress finno-ugrovedov: pervyj tsirkuljar i registratsionnyj list; pp. 156–157
Ksenofont Sanukov, Juri Anduganov
PDF | Abstract & References in HTML

The X International Congress for Fenno-Ugric Studies: the first circular and the registration form; pp. 158–159
Ksenofont Sanukov, Juri Anduganov
PDF | Abstract & References in HTML