ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
EESTI VABARIIGI PREEMIAD
EESTI VABARIIGI PREEMIAD
ISSN 1406-2321 (print)
ISSN 2674-3019 (electronic)
Vol 27, Issue 1, 2023
Maapoisi rada; pp. 24–37
Mihkel Zilmer
PDF | Abstract & References in HTML

Kujundiloomest ja eesti kujundsõnade ontoloogiast; pp. 38–57
Asta Õim
PDF | Abstract & References in HTML

Füüsika metageomeetriline alus: miks, kus ja kellele?; pp. 60–77
Tomi Sebastian Koivisto, Luca Marzola
PDF | Abstract & References in HTML

Keemilise sideme energia tootmisest ja ülekande regulatsioonist mitokondrites patoloogiate korral; pp. 78–91
Tuuli Käämbre
PDF | Abstract & References in HTML

Molekulaarselt jäljendatud polümeerid: kaasaegsed biomimeetilised sensormaterjalid meditsiiniliseks diagnostikaks ja keskkonnaseireks; pp. 92–107
Vitali Sõritski
PDF | Abstract & References in HTML

Vastsündinu sepsis – globaalne ja interdistsiplinaarne probleem; pp. 108–127
Irja Lutsar, Tuuli Metsvaht
PDF | Abstract & References in HTML

Inimtekkelised keskkonnamuutused ja vabalt elavate loomade tervis; pp. 128–145
Tuul Sepp
PDF | Abstract & References in HTML

Süsinikuringe majandatavates Eesti metsaökosüsteemides; pp. 146–167
Veiko Uri
PDF | Abstract & References in HTML

Ühiskondlike muutuste ja kriiside mõju tervisele ja tervise ebavõrdsusele; pp. 168–191
Mall Leinsalu, Rainer Reile, Aleksei Baburin
PDF | Abstract & References in HTML

Tallinna privileegide kinnitamisest liitumisel Rootsi riigiga 1561. aastal; pp. 192–205
Enn Küng
PDF | Abstract & References in HTML