ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 4, Issue 2, 1955
ARENEMISE SIHTJOON! EESTI KIRJAKEELE FONEETIKAS JA MORFOLOOGIAS; pp. 192–203
Johann Voldemar Veski
PDF | Abstract & References in HTML

ÕIGEKEELSUSE SÕNARAAMATUTE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTEIST JA NENDE RAKENDAMISEST; pp. 204–216
Ernst Nurm
PDF | Abstract & References in HTML

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЗАХВАТА В КРИСТАЛЛАХ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ; pp. 217–229
Tšeslav B. Luštšik
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ АНАЛОГИИ МЕЖДУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ И СТАТИЧЕСКИМИ СООТНОШЕНИЯМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК; pp. 230–232
Nikolai Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНСКОЙ ССР В АНТРОПОГЕНОВОМ ПЕРИОДЕ; pp. 233–243
Kaarel Orviku
PDF | Abstract & References in HTML

ВЫБОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОРОДА ТАЛЛИНА; pp. 244–253
Lembit Vaik
PDF | Abstract & References in HTML

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ; pp. 254–263
G. H. Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

НОРМА СТОКА РЕК ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 264–272
V. A. Jonat
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ О РОЛИ CLOSTRIDIUM PASTEURIANUM В КОРНЕВОМ ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ; pp. 273–280
R. S. Golovatseva
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVISILIKOOSIST EESTI NSV PÕLEVKIVIBASSEINI TÖÖLISTEL; pp. 291–299
V. Küng
PDF | Abstract & References in HTML

L. А. MELLINI LIIVIMAA ATLAS NING SELLE TÄHTSUS EESTI NSV TERRITOORIUMI GEOGRAAFILISE UURIMISE AJALOOS; pp. 300–316
E. Varep
PDF | Abstract & References in HTML

MIKS ON LÕUNA-EESTI MURDES lapse ASEMEL lats?; pp. 317–320
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

1905. a. 16. OKTOOBRI VERETÖÖ OHVRITE NIMEKIRI; pp. 321–325
H. Saha
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)