ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЗАХВАТА В КРИСТАЛЛАХ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ; pp. 217–229
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.2.03

Author
Tšeslav B. Luštšik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)