ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 1, Issue 1, 1952
БОРЬБА МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ; pp. 81–89
G. I. Naan
PDF | Abstract & References in HTML

О ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ И ВОПРОСАХ КОСМОГОНИИ; pp. 90–107
J. J. Nut
PDF | Abstract & References in HTML

ОКИСЛЕНИЕ СЛАНЦЕВ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ КЕРОГЕНА; pp. 108–116
P. K. Kogerman†
PDF | Abstract & References in HTML

ARHEOLOOGILISED VÄLIUURIMISED EESTI NSV ALAL 1950. JA 1951. AASTAL; pp. 117–130
H. Moora
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)