ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 5, Issue 4, 1956
Research article
KOLHOOSNIKUTE NORMIPÄEVATASU JA MASINA-TRAKTORIJAAMALE ANTAVA NATURAALTASU KÜSIMUS TOOTMISKULUDE JA TOODANGU OMAHINNA ARVESTAMISEL KOLHOOSIDES; pp. 267–280
Helmi Maide
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛАНЦЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА; pp. 281–296
Ilja Kaganovitš
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MIHKEL VESKE ETNOGRAAFIA-ALASEST TEGEVUSEST; pp. 297–307
Ants Viires
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARHEOLOOGILISTEST VÄLITÖÖDEST EESTI NSV-s 1955. AASTAL; pp. 308–320
Lembit Jaanits
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELE KORRALDAMISE HUVIDES; pp. 321–322
Johann Voldemar Veski
PDF | Abstract & References in HTML

KEELELISI NÕUANDEID; pp. 323–328
Ernst Nurm
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)