ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 8, Issue 2, 1959
KIVIÕLI TUNNELAHJUDE GAASBENSIINI KERGEMATE FRAKTSIOONIDE KEEMILISEST KOOSTISEST JA OMADUSTEST; pp. 71–77
Oskar Kirret, J. Eisen, R. Valdek
PDF | Abstract & References in HTML

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КРУГЛОЙ СТРУИ В НАЧАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ВСТРЕЧНОЙ СТРУИ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА; pp. 78–83
H. Sui, J. V. Ivanov
PDF | Abstract & References in HTML

О ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СМОЛЫ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА; pp. 84–91
E. Johannes
PDF | Abstract & References in HTML

AROMAATSE PÕLEVKIVIGAASBENSIINI RAFINEERIMINE VÄÄVELHAPPEGA JA ALUMOSILIKAATKATALÜSAATORIGA; pp. 92–102
Ilmar Klesment
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI KOKSILISTE JÄÄKIDE PÕLETAMISEKS KASUTATAVATE KOLLETE ARVUTAMINE; pp. 103–114
R. Uuesoo
PDF | Abstract & References in HTML

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБОБЩЕННЫХ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ СУММИРОВАНИЯ
КОРЕГУЛЯРНЫЕ И КОНУЛЕВЫЕ МЕТОДЫ; pp. 115–121
E. Jürimäe
PDF | Abstract & References in HTML

ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЛАНЦА-КУКЕРСИТА НА ДВУХОСНОВНЫЕ НАСЫЩЕННЫЕ КИСЛОТЫ С4–С10; pp. 122–136
Z. A. Degtereva, Aleksandra S. Fomina
PDF | Abstract & References in HTML