ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 5, Issue 2, 1956
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ ГАЛАКТИКИ; pp. 91–107
Grigori G. Kuzmin
PDF | Abstract & References in HTML

О МАТРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ; pp. 108–128
Gunnar Kangro
PDF | Abstract & References in HTML

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭСТОНСКОГО СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 129–140
N. Lutskovskaja, J. Kazakov
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI NSV KOLHOOSIDE ELAMUTSOONIDE ELEKTRILISEST KOORMUSEST; pp. 141–152
F. Novod
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI KUUMGAASI OMADUSTEST JA PÕLETAMISE ALUSTEST; pp. 153–166
L. Käärma
PDF | Abstract & References in HTML

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИКТУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ; pp. 167–170
O. A. Maddison
PDF | Abstract & References in HTML