ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ ТЕОРЕМ О МНОЖИТЕЛЯХ СУММИРУЕМОСТИ; pp. 47–68
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.05

Author
S. Baron
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)