ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ТЕОРИЯ АХРОМАТИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОЛЯРИЗАТОРОВ; pp. 26–32
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.03

Author
Paul Kard
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)