ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ ОБРАЗОВАНИЯ Н-СВЯЗИ МЕЖДУ ФЕНОЛАМИ И СЛОЖНЫМИ ЭФИРАМИ ПО ДАННЫМ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ–ЖИДКОСТЬ; pp. 22–26
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.03

Authors
Leevi Mölder, Hindrek Tamvelius
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)