ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВЫХ ЗОЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ТВЕРДЕНИЯ; pp. 642–650
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.20

Authors
E. A. Galibina, N. Dilaktorski, T. Kremerman
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)