ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О СОСТАВЕ ДВУХЪЯДЕРНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 623–630
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.17

Authors
Olaf Eisen, Helju Raude
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)