ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О СОСТАВЕ НАСЫЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ СРЕДНИХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 614–622
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.16

Authors
Helju Raude, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)