ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЕГРЕТОЙ КРУГЛОЙ СТРУИ В СВОБОДНОМ ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ; pp. 588–593
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.13

Authors
J. V. Ivanov, A. Epštein
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)