ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О ВЛИЯНИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА РАЗВИТИЕ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СТРУИ; pp. 579–587
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.12

Author
M. Laats
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)