ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СТРУИ; pp. 569–578
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.11

Author
M. Laats
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)