ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
NÕRGA RAADIOSAGEDUSLIKU HÄIREVÄLJA EFEKTID TUUMA MAGNETILISES TOPELTRESONANTSIS. II; pp. 564–568
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.10

Authors
V. Sinivee, Endel Lippmaa
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)