ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К РАСЧЕТУ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ; pp. 559–563
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.09

Author
Naum Veksler
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)