ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
O НЕКОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ИНТЕГРАЛОВ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ГИРОСТАТА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ОДНОЙ ТОЧКЕ; pp. 555–558
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.08

Author
Igor Keis
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)