ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ДВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ ГИРОСТАТА, ИМЕЮЩЕГО НЕПОДВИЖНУЮ ТОЧКУ; pp. 552–554
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.07

Author
Igor Keis
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)