ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О КЛАССЕ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ СО СКОРОСТЬЮ СХОДИМОСТИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА; pp. 534–539
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.04

Author
Sulev Ulm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)