ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ВНУТРИ ПОСЕВА; pp. 528–533
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.03

Author
Herbert Niilisk
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)